Month: януари 2017

Интервизията, подобно на супервизията, е практика в помагащите професии – консултанти, терапевти, социални работници, коучинг специалисти. Как работи Интервизията? Основният принцип е, че споделената от колега визия провокира другите да споделят своята. Това обогатява палитрата от перспективи и гледни точки и в крайна сметка всички участници в процеса излизат с повече от това, с което […]

Read