Регистрация за годишен абонамент


ДО 31.08.2019 г абонаментът е 120 лв.

За да бъдете участник с годишен абонамент в Софийската Коучинг Съпорт Група е необходимо да:

Предимствата за участниците с годишен абонамент, можете да прочетете ТУК

Годишният абонамент е за 1 (една) календарна година, считано от датата на плащане.

Банкова сметка:

Палитри България ООД

BGN – IBAN: BG36 RZBB 9155 1004 3761 27;

SWIFT: RZBBBGSF

Основание: София Коучинг Съпорт – годишен абонамент

ДО 31.01.2019 г абонаментът е 120 лв.