София Коучинг Съпорт Груп

Заедно винаги ще намерим начин или ще създадем нов!
Присъедини се към нас!


Регистрирай се


Мастърмайнд групата има за цел да се реши конкретен проблем или предизвикателство на представител от групата в условия на психологическа сигурност и поверителност на информацията. Сесията се води от фасилитатор и всеки един от участниците взима активно участие. Във финалната част участникът, чиито проблем или предизвикателство се разглежда споделя сесията и получава записките от важните за него моменти.

При груповия коучинг всеки от участниците има възможност да се докосне до коучинга като инструмент. Сесията се води от коуч, а всеки от участниците има възможност да работи по тема, която е важна за него в момента. В края на груповия коучинг, всеки от участниците ще има първа стъпка, която да предприеме.