7 коучинг умения, които ти помагат да бъдеш по-ефективен по време на нетуъркинг

Written by on 20.05.2023

В днешно време все повече събития включват време, специално посветено на т.нар. нетуъркинг. Този термин е пряко заимстван от английски език и най-общо означава създаването на контакти по такъв начин, че те да доведат до нови съвместни инициативи, проекти, обмен на опит и информация. Нетуъркингът ни позволява да разширим своята мрежа от контакти и по този начин да намерим нова работа, нови клиенти, да изградим бизнес инициативи.

Никой обаче не ни учи как да бъдем ефективни по време на подобни събития. В тази статия ще дам няколко идеи как можеш да използваш 7 коучинг умения, за да бъдеш по-ефективен, когато участваш в нетуъркинг сесии и събития. Изкуството на нетуъркинга не включва количеството запознанства и контакти, които ще размениш, а тяхното качество и доверието, което си изградил с тези контакти в дългосрочен план.

Да изградиш рапорт

В отношенията между коуч и клиент е изключително важно да бъде изграден т.нар. рапорт. По дефиниция рапорт означава „връзка, характеризираща се със съгласие, взаимно разбирателство или съпричастност, която прави комуникацията възможна или лесна“. Рапортът е атмосфера на доверие, в която клиентът да се чувства в защитена среда да споделя своите мисли и чувства. Изграждането на рапорт е важно и при създаването на контакти. Доверието е сред фундаменталните условия за предприемане на бъдещи съвместни инициативи. То включва множество компоненти, сред които поддържане на контакт с очите и приветлив език на тялото.

Активно слушане

Да бъдеш чут е сред основните нужди на всеки човек, независимо дали е дете или възрастен. Активното слушане се състои от множество компоненти, които не включват само и единствено да бъдеш слушател. Когато задаваш въпроси от типа: “Ако правилно съм те разбрал, имаш предвид че…“, „От това, което ми разказваш разбирам, че…“ и подобни, събеседникът ти придобива чувството, че присъстваш изцяло в разговора, любопитен си за него и това му дава усещането, че е чут и разбран. Това чувство от своя страна допринася за дългосрочни отношения.

Освен това, когато слушаш активно целият ти фокус и внимание е върху твоя събеседник. Дори и да се разсееш с други мисли и вътрешен диалог, можеш бързо да се уловиш и да върнеш вниманието си отново върху разговора.

Да не прекъсваш говорещия

Живеем в забързан свят, в който мислите ни също текат бързо и много често хората нямат търпение да изслушат събеседника си докрай. Вместо това го прекъсват или спират да го слушат, мислят за това, което искат да му кажат. Както вече споменах, това не покрива нуждата на другия да бъде чут и разбран.

Задаване на отворени въпроси

Отворените въпроси са тези, които започват с „Какво“, „Как“, „Кой“, „Къде“, „Колко“. Въпросите, които започват със „Защо“ също са отворени, но трябва да бъдеш внимателен в какъв контекст и с какъв тон ги задаваш, защото те могат да предизвикат чувството, че обвиняваш или нападаш своя събеседник. Отворените въпроси предразполагат подробни отговори, а не едносрични. Когато не познаваш някого на нетуъркинг събитие, един от страховете ти несъмнено е да не изпаднеш в ситуация на неловко мълчание. В тези ситуации на помощ идват отворените въпроси, които могат да се използват и за първоначално „разчупване на леда“.

Липса на осъждане

Едно от основните качества на всеки коуч е да приема казаното от своя клиент без осъждане. Когато създаваш контакти на нетуъркинг събития, винаги ще срещнеш хора с различни разбирания и мироглед от твоя. Липсата на осъждане ще ти гарантира, че новите ти познати ще бъдат по-склонни да ти се доверят.

Контрол върху собственото его

Добрият коуч е обучен да излезе от капана на собственото си его. Това важи в моменти, в които вместо да изслушаш другия бързо желаеш да му дадеш съвет, който е непоискан, да го критикуваш за начина, по който е постъпил, да разкажеш история за себе си, без да си му дал пространство да довърши своята, и др. Умението да се наблюдаваш отстрани в подобни моменти и да регулираш поведението си ти позволява ти да контролираш егото си, а не обратното.

Емпатия

Несъмнено емпатията е термин, който все по-често срещаме в съвременния свят. Емпатията е меко умение, което ни помага да бъдем по-добри в общуването с другите. Това важи и за създаването на контакти по време на нетуъркинг сесии и събития. Емпатията е умение, което ти позволява да се свържеш емоционално с човека срещу теб, а емоционалната връзка води до по-дългосрочни и дълбоки отношения.

Качеството на контактите, които създаваме, може да определи и качеството ни на професионален и личен живот, на разнообразието от проекти, в които участваме, и на количеството клиенти, пред които сме се представили. Ето защо е важно да развием нужните умения, с които за кратко време да успеем да се представим и да покажем своите позитивни страни

Автор: Кристина Петкова

Кристина Петкова помага на професионалисти, фокусирани върху кариерата, предприемачи, фрийлансъри и мениджъри да се свържат отново с автентичната си същност и да достигнат най-високия си потенциал, като живеят според истинските си ценности, желания и таланти.

Тя е трансформационен и лайф коуч, специализирала в ограничаващи вярвания. В работата си тя съчетава методи на коучинг, емоционален мениджмънт и водене на дневник. Тя използва водени визуализации и медитации и релаксация за саморефлексия и повторно свързване с нашата истинска същност. Тя помага на хората да намерят собствената си цел и своя най-вълнуващ житейски път.Тя също така ги подкрепя да научат, че любовта към себе си и самооценката са основите, които могат да подкрепят тяхното физическо, психологическо и духовно израстване. Важността на поддържането на връзката ум-тяло-душа е един от ключовете към това да се чувствате пълноценни.