СКСГ Коучинг интервизия – обмен между професионалисти

Written by on 23.01.2017

Интервизията, подобно на супервизията, е практика в помагащите професии – консултанти, терапевти, социални работници, коучинг специалисти.

Как работи Интервизията?

Основният принцип е, че споделената от колега визия провокира другите да споделят своята. Това обогатява палитрата от перспективи и гледни точки и в крайна сметка всички участници в процеса излизат с повече от това, с което са започнали.

Интервизията е един професионален начин да се поддържа и развива качеството на практиката, след завършване на обучението.

Тази година ”Коучинг интервизия” е специалното ни предложение за членовете на Софийската коучинг съпорт група. Сесиите ще се провеждат в рамките на ежемесечните ни срещи.

Преки ползи за участниците

В групата за интервизия участват колеги, професионално практикуващи коучинг, такива, които сега започват своята практика в сферата на коучинга или такива, които са в процес на обучение.

Форматът е изключително полезен и дава възможност да участвате в обсъждането на интересни случаи и в търсенето на креативни решения за сложни ситуации от работата с клиенти.

Допълнителна полза от участието Ви в коучинг интервизиите е, че така разширявате знанията и обогатявате техниката си на работа; изяснявате си какви умения е нужно да развиете; получавате ценна подкрепа и ползвате опита на колеги с успешна практика.

Интервизиите са именно такова поддържащо пространство на професионален обмен, в което можете да обогатите опита си и да работите съвместно с колеги, специализирали в различните направления на коучинга.

Рамка на сесиите за интервизия

Интервизиите провокират изразяването на мнения, обсъждането и осмислянето на приложимостта на различни техники и начини за работа. Те не са изпит, не са място за оценка и критикуване, не изискват специална предварителна подготовка или направени голям брой сесии, за да участвате.

Продължителността на сесията за интервизия е между 50 и 60 минути, като фасилитаторът Емилиян Крумов структурира процеса по представяне на практически казус, обсъждане и даване на обратна връзка.

При представянето на казуса се запазва конфиденциалността както от страна на представящия, така и от групата.

Като правило не се обсъжда съдържанието на казаното от клиента и не се дават оценки за справянето на колегата.

Фокус е процесът на взаимодействие с клиента в коучинг сесията, с което интервизията допринася изключително много за професионалното развитие на участниците.

Къде и кога

През 2017 г. ще имате възможност да участвате в сесиите за интервизия, тематично свързани с постоянните вече коучинг уебинари за обучаващи се и практикуващи коучинг.

Всички тези #нови събития са част от работата ни за популяризиране и развитие на коучинга в България.

Заповядайте всяка първа сряда от месеца на срещите на Софийската коучинг съпорт група (#SofiaCoachingSupportGroup). След първата част и представянето на госта на месечната среща, продължаваме с частта, запазена за нас – Интервизията. Със специалното участие на Емо Крумов като фасилитатор.

(Емилиян Крумов работи повече от 16 г в сферата на управление, развитие, мотивация и ангажираност на персонала; развитие на управленски умения; организационно консултиране; консултиране на екипи за подобряване на екипната съвместимост; подобряване на вътрешните комуникации; управление на промяната в корпоративни организации; водене на преговори, медиация и управление на конфликти; води семинари за личностно развитие. Провежда обучения и семинари на принципа ”учене чрез опит” по над 20 теми и е съавтор и оценител на обучителни ръководства за обучители.

Има Магистърски степени по Организационна и трудова психология и по Клинична и консултативна психология от СУ ”Св. Климент Охридски”.

Консултира на доброволен принцип младежки и НПО организации в сферата на предприемачеството и иновациите, развиването на умения за излизане на пазара на труда, кариерното ориентиране и др.

Бил е на мениджърски позиции (HR, Q&S) в наши и международни бизнес организации).

 

Очакваме ви!


Tagged as ,