Ум, който се e разширил до нови разбирания, не може да се върне към предишното си състояние

Written by on 28.11.2018

Ще започна тази статия със сцена от филма „Речта на краля”. В него Бърти (принц Албърт), който цял живот е страдал от непреодолим говорен дефект, неочаквано е коронясан за крал на Англия.

„Странен логопед е седнал накриво на царския престол. Пред него, бъдещият крал, който се готви за предстоящото си коронясване, заеквайки извиква, че не може да се седи там. Невъзмутим, логопедът запитва защо това да не е възможно, като казва: „Та това не е ли просто стол за сядане?”. Отговорът, който получава е: ”Та това е тронът на Свети Едуард!”.

 А точно в този момент, на започване на война с Германия, народът има нужда от безстрашен лидер. Лидер, който има глас и смелост. Поставяйки на първо място доверието помежду им, задавайки множество въпроси, подлагайки на съмнения досегашните вярвания, вдъхвайки вяра във вътрешните способности ексцентричният езиков специалист успява да превърне явните страхове на заекващия крал Джордж VІ почти в достойнства.

Именно това представлява и коучинг процеса. Избери нещо велико, от което се страхуваш и заедно ще открием, че можеш да направиш много повече и от най-смелите си мечти!

Основните принципи, на които се основава коучингът, са тези, в които и аз дълбоко в себе си вярвам, а именно:

– хората са творчески, пълни с ресурси, цялостни по природа;

– ние можем да постигнем дадена цел, само ако разглеждаме цялостно личността;

 – важно е всичко да се случва тук и сега, да се фокусираме върху настоящия момент;

– често е необходимо, да има някой, който вярва в нас, окуражава ни и ни подкрепя в пътя към желана промяна в живота ни.

Искайки да постигнем различни, по-добри резултати в живота си, е важно да сме смели да предприемем нови действия. Всъщност коучингът е повече взаимоотношение, отколкото методология и изразява как двамата заедно: коуч и коучван, изграждат взаимоотношенията си в посока само нагоре, към доверие и синергия, за да може енергията на общата им връзка да се върне към коучвания и да го подкрепи в действията му към жадуваната промяна.

Средата, в която това е възможно да се случи, е среда, в която са налице конфиденциалност, доверие, говорене на истината, откритост и спонтанност. Всъщност коучът не е специалист с приготвен предварително набор от въпроси. Откритостта към новото и неизследваното е важна предпоставка за самия коуч, за да може нещата да сработят наистина добре и да дадат резултат. И от самото начало е важно да се знае, че всяка система притежава вътрешна потребност да се върне отново към обичайното си състояние и към руслото на старите навици.

Най-видимата част от коучинга, това са действията, които се предприемат и новите резултати. Именно придвижването напред, кара клиентите да го желаят толкова силно. Не по-малко важна е и втората полза, която той носи – знанието. Въз основа на наученото клиентите през целия си живот ще имат възможност да правят по-добри избори. Получава се повтарящ се непрекъснато кръг от действия и познание, които водят до нови действия и нови знания.

За да са пълноценни партньорските отношения между коуча и клиента, е важно всеки да внесе приноса си във връзката. За клиента това са планът му за промяна, желанието да се потопи в нея и отдадеността към целта. Коучът от своя страна внася своите автентичност, свързаност, будност, кураж, ангажираност. Освен воденето на отчетност в процеса на промяната, което отново е ангажимент на коуча, неговото най-важно призвание е да насочи мисленето към отпразнуване на провалите. Защото всеки един провал, крие в себе си урок и показва налице, че реално е извършено действие. Страхът от провал е най-голямата пречка, която среща всеки един от нас, по пътя към сбъдване на мечтите. Като че ли, вече пораснали, обичаме да залагаме само на сигурните резултати и забравяме пътя на ставане и падане, по който прохожда всяко едно бебе. А само рискуването да поемем по нов неизвестен път, може да ни отведе на ново място. Само правенето на нов избор може да ни открие съществуването на дузина други нови възможности. Забравяме, че всяка направена грешка се помни цял живот и грешките са най-бързия начин за научаване.

Да бъдеш от полза, е най-голямата награда в работата на коуча. А другата е, че както предизвикваш да излезе навън най-доброто от клиентите си, така ти го правиш и със самия себе си. Има една мисъл, че ум, който се разширил до нови измерения, не може да се върне към предишното си състояние. Така се чувствам и аз. За мен няма връщане назад, а нови вълнуващи хоризонти. Знам, че ако не искаш нещо истински, ти си намираш оправдания, а имаш ли основателна причина, намираш начини. Затова съм сигурна, че ще издигам себе си и ще издигам клиентите си, и заедно ще се издигаме. Ще си поставяме цели, ще детайлизираме планове, ще действаме, ще се отклоняваме настрани и ще се връщаме отново към пътя на мечтите си. В процеса наречен живот  чрез процеса наречен коучинг.

Автор: Милена Арав – ПР Директор – София КСГ