Как да изберем правилния коуч за нас?

Written by on 26.09.2018

Изборът на коуч, с когото да работим, е важен етап от изграждането на продуктивни коучинг взаимоотношения. Взаимоотношения, на равнопоставено партньорство, при които коучът подпомага своите клиенти, в защитена среда, да се обърнат към себе си и да намерят отговорите, начините и средствата за реализирането на мечтите и целите си.
В статията си Лайф коучинг – какво (не) е, Елеонора Иванова, Директор Членство на София Коучинг Съпорт Груп дава съвсем конкретни отговори на поставения въпрос – какво е и какво не е лайф коучингът. Това е добра отправна точка за всеки човек, на когото му предстои първи досег с тази нова, бързоразвиваща се професия. Проучете какво представлява коучингът като процес, какво може да очаквате като резултат от една коучинг сесия, какво се случва по време на самата сесия, какви са отговорностите на всяка страна в процеса. Вашата лична предварителна подготовка ще помогне да проведете по-ползотворна първа среща с коучовете, на които сте се спрели на първо място.
Повечето коучове провеждат сесиите с клиенти он-лайн, и въпреки че това може да ви прозвучи странно в първия момент и да предпочитате живия контакт, доверете се на тази специфика. Тя не само пести време, но и страничните шумове и разсейващи фактори са сведени до минимум. Нуждаете се единствено от уединение, интернет и устройство, през което да се свържете с коуча.
Какво друго е важно да знаем, когато правим избор на кого да се доверим като наш коуч? Ще се върна отново на факта, че коучингът е една от най-бързо развиващите се професии и вече все повече хора използват думата коуч като „пълнеж“ за професионалното си представяне. Затова е важно да разберете съответния коуч къде се е обучавал и сертифицирал и каква е практиката му до момента. Всеки сертифициран коуч следва етичните правила и норми на акредитиралата го институция и това дава една допълнителна сигурност на клиентите по отношение на конфиденциалността, професионалното отношение и нивото на получената услуга.
И не на последно място, искам да спомена, че много коучове провеждат първата си среща с клиент безплатно, точно за да може да се представи в дълбочина процеса, ангажиментите и отговорностите на двете страни и какво следва. Тази среща представлява и една възможност да проверите как се усещате в разговора и процеса на работа с този коуч. Това е още един ключов елемент при избора. Ако не се чувствате комфортно и нямате усещането, че можете напълно да се доверите на този коуч – не започвайте работа с него! Важно е да имате доверие на коуча, на процеса и на себе си, да бъдете ангажирани и отговорни, защото чудесата се случват между самите сесии и винаги ще имате въжможност да ги коментирате на следващата среща с вашия коуч.
Ако искате да научите повече за коучинга и процеса от първа ръка – заповядайте на нашите месечните издания на София Коучинг Съпорт Груп, всяка първа сряда на месеца!

Автор: Виктория Аначкова
Директор Финанси – СКСГ