Coaching Support Group Management Team


Founder

Катрин Прентис – Управяващ директор на Палитри Интернешънъл ООД, представител на Noble Manhattan Coaching за България, Гърция и южнобалкански регион

Email: katrin@coaching-in-bulgaria.com

Анелия Стоилова – Президент

Email: aneliya.stoilova@coaching-in-bulgaria.com

Станка Айдего – Вицепрезидент

Email: stanka.aidego@coaching-in-bulgaria.com

Яна Аврамова – Директор Лектори

Email: iana@coaching-in-bulgaria.com

Милена Арав – ПР Директор

Email: Milena.Arav@coaching-in-bulgaria.com

Елеонора Иванова – Директор Членство

Email: Eleonora.Ivanova@coaching-in-bulgaria.com

Михаела Гаврилова – Директор Групи

Email: Mihaela.Tsekova@coaching-in-bulgaria.com

Виктория Аначкова – Директор Финанси

Email: Victoria.Anatchkova@coaching-in-bulgaria.com

Десислава Виденова – Оперативен директор

Email: Desislava.videnova@coaching-in-bulgaria.com

Десислава Младенова – Директор Гости

Email: desislava.mladenova@coaching-in-bulgaria.com

Дани Добрева – фотограф

Email: