Разликите в начините на комуникация между мъжете и жените и как да построим мост на разбирателството?

Written by on 11.02.2024

Аз съм Петя Гемюнден – дипломиран коуч и експерт по междуличностни взаимоотношения. В практиката ми все по-често се срещам с жени и мъже, които твърдят, че проблемите във взаимоотношенията им с противоположния пол произлизат от начините на комуникацията. Жените споделят, че много често не получават нужното разбиране от партньора си и той не може да комуникира с тях по начина, по който те очакват. Господата от своя страна са склонни да се подразват от опитите на дамите да ги накарат да обсъдят дадена тема, когато не са готови за това. И за двата пола не е тайна, че те говорят на “различни езици”, но дали това е преодолимо или може да се превърне в причина за раздяла?

Комуникацията е основен елемент във всички междуличностни връзки, но не винаги сме наясно, че начинът, по който мъжете и жените комуникират, може да бъде различен. От личен опит всеки човек, без значение от пола знае, че тези разлики не са неизбежни източници на конфликти. Като любовен психолог и коуч по взаимоотношенията мога да твърдя, че вместо източник на конфликти, разликите в начините на комуникация между мъжете и жените могат да бъдат използвани за подобряване на взаимното разбирателство и връзката. Може да ви се струва невероятно, но различията между двата пола могат да бъдат
използвани за построяване на мост между тях, който да укрепи интимните взаимоотношения.

Защо има разлики в начините на комуникация на двата пола?

Кой е виновен за неразбирателството между половете? Тук не можем да посочим с пръст нито жените, нито мъжете. Вместо това е редно да разгледаме техните различния и да обърнем внимание как комуникират двата пола. Това ще ни помогне да съберем материалите за моста на разбирателството.

Според много психолози, които се замимаат с излседването на комуникационните умения на двата пола, различията в начините на комуникация между мъжете и жените се коренят в социалните, културни и биологични фактори. Векове на културно влияние и социални стереотипи са оформили комуникационните стилове на мъжете и жените по различен начин. Днес все още се наблюдават заучените начини на комуникация, които се определят от половото, социалното и културно разделение.

Социална роля

Структурите на обществото обикновено определят различни роли за мъжете и жените. Тези роли формират очакванията за това какво се счита за приемливо в комуникацията.

Биологични разлики

Някои научни изследвания показват, че мъжките и женските мозъци могат да функционират по различен начин, което може да влияе на начина, по който възприемат и комуникират информация.

Стереотипи и възпитание

Обществото насърчава различни комуникационни стилове при мъжете и жените. Например, мъжете се насърчават да бъдат по-силни и решителни, докато жените се насърчават да бъдат по-емоционални и грижовни.

Тези разлики в начините на комуникация не трябва да бъдат разглеждани като пречка, а като възможност за обогатяване и укрепване на връзката между половете.

Следва да разгледаме в кои сфери се проявява най-голямата пропаст между мъжете и жените в комуникацията.

Начини на слушане

Активното слушане е много важна част от комуникацията в двойката. По този начин двамата партньори показват, че се интересуват от това, което имат да си кажат. Важно е да знаете, че мъжете и жените слушат по различен начин.

Как слушат мъжете: Често търсят решения на проблемите и са склонни да предлагат съвети. Те обикновено са насочени към решенията и действията.
Как слушат жените: Често търсят емоционална подкрепа и искат да бъдат чути и разбрани. Те се фокусират на емоциите и връзката.

Как да създадете мост на разбирателството: Мъжете могат да научат да слушат с по-голямо внимание и емпатия, без непременно да предлагат решения. Жените могат да изразяват ясно каква подкрепа искат и да бъдат по-отворени към съветите, когато това е подходящо.

Как мъжете и жените изразяват емоциите си

Изразяването на емоции е изключително важно за изграждането на здравословни отношения. Двата пола изразяват емоциите си по-различен начин, което често води до неразбирателство между тях.

Мъжете: В много от случаите мъжете са тези, които изпитват трудност да бъдат уязвими и да изразят какво чувстват. Често мъжете са по-затворени по отношение на изразяване на емоции. Те могат да скрият гняв или страх, като избягват разговори за тези чувства.
Жените: Обикновено изразяват по-лесно своите чувства и емоции. Те са склонни да обсъждат емоционални преживявания и дори предприемат по-често разговори с партньора си относно как се чувстват.
Как да изградите мост на разбирателството: Важно е да се създаде пространство, където и двата пола могат свободно да споделят своите емоции и чувства, без страх от осъждане. Мъжете могат да се упражняват в изразяването на емоции, а жените да разбират, че мъжете понякога изразяват чувствата
си по различен начин.

Как мъжете и жените решават конфликтите помежду си

Колкото и добре да се разбирате с партньора си конфликтите са неизбежни. Вместо да пораждат негативни емоции, конфликтите могат да бъдат събития, които ви дават ценни насоки как да развиете вашите отношения.
Мъжете: Обикновено се насочват към решения на проблемите и се стремят към практически действия. Те могат да избягват конфронтации.
Жените: Много жени прибягват към отворена и честна комуникация, за да изразят своите чувства, нужди и загрижености. Това, което им пречи в повечето случаи е силната им емоционалност, която не им позволява да водят обективен разговор.
Как да изградите мост на разбирателството: Значението на този аспект се състои във взаимното уважение на различните подходи. Обсъждането на предимствата на всеки метод може да доведе до по-добро разбирателство и намиране на баланс между практични решения и чувствени аспекти на конфликта.

Невербална комуникация

Езика на тялото издава много за това как се чувства човек в дадена ситуация. За да комуникирате по-добре с вашия партньор трябва да се научите да разчитате езика на неговото тяло. Разбира се при двата пола има някои характерни проявления на невербална комуникация.
Мъжете: Често използват по-малко невербални жестове и мимика. Те могат да бъдат по-задържани в изразяването на емоции чрез жестове.
Жените: Обикновено изразяват емоции и мисли чрез невербални средства като мимика, жестикулация и тялото си.
Как да създадете мост на разбирателството: Ученето да се чете невербалната комуникация на партньора може да подобри взаимното разбирателство. Мъжете могат да научат да бъдат по-внимателни към невербалните сигнали, а жените да бъдат по- ясни в изразяването на своите чувства чрез невербални средства.

Как да подобрим комуникацията си във връзката

Разбира се, че има начини да подобрите комуникацията във връзката си. Те могат да са много успешни ако и двамата партньори работят осъзнато в тази посока. От моят опит с работата ми с двойки мога да кажа, че не винаги партньорите ще са еднакво добри във всеки един аспект от комуникацията. Понякога единия ще е по-активен слушател, а друг път другия ще е по-уравновесен по време на конфликт.

Въпросът е и двамата партньори да полагат старание за изграждане на мост на разбирателството като следват следнте препоръки:
Активно слушане: Активното слушане е начин да покажете, че се интересувате от това, което вашият партньор казва. Показвайте емпатия и задавайте въпроси, за да разберете по-добре неговите или нейните чувства и мисли.
Ясна комуникация: Стремете се към ясност в комуникацията си. Изразявайте се открито и честно, без да се страхувате от реакцията на партньора си. Важно е и двамата да имате възможност да изразите своите нужди и желания.
Учене на различията: Разбирането на това, какво прави вас и вашия партньор уникални, може да помогне за по-добро разбирателство. Познаването на различията в начините на комуникация и приемането им като нещо положително може да подобри връзката ви.
Упражнения и практики: Работете заедно върху подобряването на комуникационните умения. Това може да включва често обсъждане на вашия напредък, споделяне на това как се чувствате за дадена ситуация, определяне на време, в което да обсъждате спорен за вас въпрос, когато и двамата сте спокойни.
Търпение и уважение: Всяка връзка има своите трудности. Важно е да бъдете търпеливи и да уважавате човека до вас. Работете заедно към разрешаване на
конфликтите и подобряване на комуникацията, като вземете предвид нуждите и желанията на двете страни.

Разликите в начините на комуникация между мъжете и жените са нормални и неизбежни, но могат да бъдат преодолени чрез взаимно разбирателство, търпение и усилия за подобряване на комуникационните умения. Построяването на мост на разбирателството може да подобри качеството на междуличностните ви взаимодействия и връзката като цяло.

Има и още един начин за подобряването на комуникацията в любовта и това е разбирането на любовните езици. За да разберете повече за този вид комуникация и как с нея може да подобрите взаимоотношенията си с партньора елате на предстоящото събитие в месечната среща на София Коучинг Съпорт групата на Нобъл Манхатън на 15 февруари тук – https://sabitie.bg/event/promotsii-i-prezentatsii/Da-razkrim-taynata-na-lyubovniya-zik-Klyuchat-kam-po-zdrava-lyubovna-vrazka.1280

Всеки присъстващ на събитието ще получи подарък тест „ 5 езика на любовта“. Очакваме ви!
Автор: Петя Гемюнден – https://nextlevellove.bg/