Професионалният коуч е основна част от коучинга

Written by on 29.08.2018

Професионалният коуч не дава готови решения или модели, не наставлява и поучава и не дава съвети.
Професионалният коуч вярва в знанието на клиента, относно всички отговори, които търси, дори и да изглеждат неясни или дълбоко скрити вътре в него.
Професионалният коуч вярва, че всеки има необходимите вътрешни ресурси, с помощта на които да трансформира всички предизвикателства по пътя си, иначе те просто нямаше да се появят. Част от характеристиките, които притежава добрия професионален коуч са: търпелив, безпристрастен, подкрепящ, заинтересуван, интуитивен, внимателен, загрижен, осъзнат, добър слушател, задаващ точните въпроси.
Коучингът изисква открит и любопитен ум, който избягва преценката и се основава на идеята, че клиентът е естествено изобретателен. Тази мисъл се развива в три направления: любопитство, доверие и уважение.
Любопитството е приближаване към клиента с отворен ум. Тази откритост и любопитство се проявяват без осъждане и преценка, но с определена умствена гъвкавост. Това позволява на клиента да се отдели от непосредствения проблем при решаването на трудни ситуации. А това увеличава самосъзнанието на клиента и изследване на реалността му. Условие за ефективния коучинг е поддържането на безусловно положително отношение към клиента, което означава, че коучът винаги поддържа и не осъжда клиента, неговите възгледи, начин на живот и стремежи.
Доверието е увереността, че клиентът е достатъчно изобретателен. Това доверие предпазва коуча, опитвайки се да реши проблема, да дава съвети или предложения, което не съвпада с концепцията на коучинга. Идеята тук е, да се коучва клиента, а не казуса, а коучът да е като студент на клиента си, т.е. да се опитва да научи нещо от него.
Уважението в коучингa е искреното зачитане на избора, идеите, вярванията и прозренията на клиента. Това позволява на клиента сам да контролира и избира дневния ред на сесията и изхода от нея.
Коучингът предлага на своите клиенти подкрепяща и мотивираща среда, за да проучат какво искат в живота и как те биха могли да постигнат своите стремежи и да задоволят своите нужди. Чрез подпомагането на клиента да се ангажира с действия, коучът дава възможност на човека да получи личното пространство и подкрепа, от които се нуждае, за да се развива. Ключовата роля на коуча, често е да подпомага клиентът да поддържа мотивацията и ангажираността, необходима за постигане на целите си.

Автор: Анелия Стоилова – Президент на СКСГ
www.Info.YourSofia.com