Въздействие на ограничаващите убеждения и как да се справим с тях?

Written by on 22.08.2018

След като разгледахме видовете убеждения, от къде произлизат и как да ги разпознаваме (прочетете тук), в тази статия ще разберете какво въздействие имат ограничаващите ни вярвания и как да се справим с тях.

Въздействие на ограничаващите убеждения
Веднъж подвластни на негативните убеждения за себе си, ние търсим непрекъснато доказателства за тяхната истинност, а доводи за оборването им не намираме. Ако в съзнанието ни е убеждението “Колко съм непохватен”, всеки път, когато допуснем грешка, ще подсилваме вярването си. Така ще дойде момент, в който ще спрем да опитваме и изучаваме заобикалящия ни свят. Ще дойде момент, в който притиснати от “истината” на убеждението ни, ще се страхуваме да разгърнем потенциала си и ще спрем развитието си. Докато сме блокирани от ограничаващите убеждения, живеем в изкривена реалност, в която буквално не виждаме хубавото около себе си и в себе си. Живеем в непрестанна борба и отрицание със света около и в нас. Освен това всяко негативно вярване привлича към нас хора и ситуации, които синхронизират с него и така то непрекъснато се потвърждава и затвърждава. В същото време ни отдалечава от положително настроените хора, защото ги избягваме. Блокиращите убеждения упражняват контрол над живота ни и повлияват на всички наши решения – от ежедневни до важни като избор на партньор, професия. Задейства се механизъма на т.нар. самосбъдващо пророчество: ние очакваме или предполагаме какво ще се случи и най-вероятно то ще се случи. Причината за това е, че обикновено предприемаме действия, за да сме готови за очакваното и през цялото това време мисълта ни е ангажирана от самото очакване. Безпрекословно се подчиняваме на негативното убеждение и се подготвяме за него. По този начин все повече го затвърждаваме и сме подвластни на “истинността” му. Едни от най-големите вреди, които нанасят ограничаващите вярвания са чувство за безпомощност и малоценност; подкопават нашата самоувереност; отнемат ни положителните емоции на постижението; спират действията ни още преди да сме започнали; блокират развитието и растежа; ограбват щастието ни.
Една от най-важните стъпки за освобождаване от влиянието на ограничаващите убеждения, е тяхното осъзнаване. Това ще прекъсне връзката между тях и нашето поведение. След това е етапът на избора – да се освободим от тях или да продължаваме да им вярваме. Най-важната причина, за нашето намерение, е да изпълним живота си с повече щастие и успех. Решим ли да се освободим от тях, то целта ни ще бъде да ги превърнем в мотивиращи и вдъхновяващи, в убеждения, които ни дават сили да последваме мечтите си.

Осъзнаване и справяне с ограничаващи убеждения

Да искаме да се освободим от ограничаващите убеждения не е достатъчно, за да изпълним живота си с повече щастие и успех. Необходими са и конкретни действия.
Първата крачка е осъзнаването. Наблюдаване и осъзнаването на своите мисли, емоции, поведение и дори физически усещания. Наблюдаване на думите и фразите, които използваме. Тогава вече може да разграничим кои от тях са ни в полза и кои ни ограничават и ограбват. Тук най-важното е да използваме бдителността си и да се самонаблюдаваме внимателно. Използваните думи и изрази показват дълбоко вкоренените вярвания и нашите мисли. “Винаги”, “никога”, “не мога” и “няма да се справя” са само малка част от най-често използваните думи и фрази, доказващи наличие на убеждения.
Втората крачка е изключението. След първата крачка вече имаме набор от ограничаващите убеждения, които ни спират да постигнем желания успех. Сега е време, ако не успеем да ги превърнем във вдъхновяващи и мотивиращи, да ги унищожим. Принципът на изключението е лесен начин да убедим, че вярването ни не е общовалидно. Замислете се: ” Наистина ли ВИНАГИ става така? Дали няма поне един път, когато се случи друго?”. Всъщност има не един, а два-три случая, в които ситуацията се е развила по друг начин. Намерим ли изключение за всяко от ограничаващите ни вярвания, ще намалим силата му и ще поемем в нова посока. Целият прогрес се дължи на изключенията. Когато достатъчно повярваме в потенциала им, те ще станат новите ни правила.
Третата крачка е постоянството. Ограничаващите убеждения са упорити и те бързо и лесно няма да се “предадат”. Всеки път, когато се появи негативно вярване, веднага трябва да му се противодейства. Изглежда лесно, но в същото време тази стъпка е най-трудната. Необходими са непоколебимост, постоянство и упоритост. Колкото повече се практикува, толкова по-лесно става. Справянето с ограничаващите убеждения е продължителна и не лека задача. Това е предизвикателство, което заслужава всяко усилие.
Следвайки тези стъпки ще усетим прилив на сили и вяра в себе си, ще се увеличи смелостта ни. Мечтите няма да изглеждат толкова недостижими, а успехите и постиженията ще станат част от ежедневието. Усещането за удовлетворение и щастие ще бъде позитивен пример и вдъхновение за другите.

Автор: Анелия Стоилова – Президент на СКСГ
www.Info.YourSofia.com