Как се яде слон и за целите в нашия живот?

Written by on 18.04.2018

Попитах шестгодишната си племенница как се яде слон и тя с детски, заразителен кикот отговори: ” на малки хапки, ето как“. Това е детска гатанка, която в някои обучения се използва с цел “да разчупим мисленето и стереотипите”. Замислих се колко много истина има в нея и как ние, порасналите деца, виждаме само “детското” тук и много рядко вникваме по-дълбоко. Или в превод на езика на възрастните – големите и сложни задачи ги разбиваме на по-малки, “ядливи хапки”, за да може да преборим целия “слон”.

Замисляли сте се колко често прилагаме този подход в живота ни като възрастни? А колко често си даваме реална сметка и за времето, което ще ни е необходимо, за да “преборим” даден проблем или задача? Забелязала съм, че често действаме импулсивно, без план и конкретна посока и най-вече без ясни очаквания спрямо резултата. Още по-рядко си задаваме реалистични срокове за постигането на желаната от нас цел, а такива, които носят допълнително стрес и бърза загуба на мотивацията.

В коучинга, клиентът е този, който определя посоката на сесията, целта, начините за постигането й/им, както и сроковете, които за постигането й. Нашата основна роля, като коучове, е да помогнем на нашите клиенти да достигнат по-бързо до същността на важните за тях теми и цели и да им помогнем да следват набелязания от тях план. При определянето на целите, използваме един широкоразпространен инструмент – моделът SMART (S- specific, M – measurable, A – achievable / attractive, R – realistic, T – time frame). Или с други думи, целта ни трябва да е конкретна и формулирана позитивно, освен това тя трябва да бъде и измерима, за да можем да разберем дали и как наистина сме я постигнали. Важно е и целта ни да бъде постижима и реалистична, да има предизвикателство, което сме готови да поемем, а не да се откажем на 2-рия ден и разбира се, трябва да определим срок, в който искаме да постигнем нашата цел.

При работата с цели, два са ключовите момента, на които искам да обърна внимание. Първият е, че целите могат и е добре да се преразглеждат, особено, когато са дългосрочни. Проверяваме дали са все още актуални за нас, има ли елемент, който трябва да се коригира, дали все още тази цел е толкова важна за нас, защото всички знаем в какво забързано и динамично ежедневие живеем и скоростта, с която се променят приоритетите ни. Пример за специфична цел е: да отделям по 2 часа на седмица за спорт: тя е реализуема, постижима е, т.к. мога да реорганизирам графика си, така че да я постигна и това може да се случи още от вторник следващата седмица! И вторият е определянето на наградата, която ще си дадем за добре свършената работа – и като награда за постоянството си ще си купя нови спортни маратонки! А ако работите с коуч по дадени цели ще получите и подкрепа, внимание и разбиране, но също така ще бъдете и предизвикани да поемете отговорност за изпълнението на целите и спазването на поетите ангажименти към ВАС самите.

А сега, готови ли сте да направите нов преглед на “слоновете” във вашия живот? 🙂

Автор: Виктория Аначкова
Директор Финанси – СКСГ