Лайф коучинг – какво (не) е?

Written by on 25.04.2018

Какво не е лайф коучингът?

Коучингът не е психотерапия.

Приликите са в това, че и при двете специалистите се стремят да създадат съвместно партньорство, в чийто център е поставен клиентът. И двамата изграждат взаимоотношения на доверие и уважение, които благоприятстват за дълбочина на слушането и активната комуникация.

И терапевтът, и коучът се придържат към високи морални и професионални стандарти. И двамата поставят нуждите на клиента на първо място, над своите собствени. И двамата се стремят да практикуват само в обсега на своята професионална подготовка и ефективност и знаят кога да насочат клиента към друг специалист.

По-съществените различия са в това, че:

КОУЧИНГЪТ: ТЕРАПИЯТА:
се фокусира повече върху настоящето и бъдещето се фокусира повече върху миналото и настоящето
повишава потенциала на клиента „лекува“ пациента
е насочен към намирането на решения сега изследва историческите корени на проблемите
твори бъдещето се стреми да излекува миналото
се стреми да донесе повече сила, контрол и радост в живота на клиента се стреми да намали болката
има стратегии и цели има план на лечение
пита „Какво следва?“ пита „Защо?“
се фокусира на това, което е възможно се фокусира на проблема

 

Лайф коучът не е ментор, не е консултант или бизнес съветник, не е и най-добър приятел.

Менторът е някой, който има опита, знанията и уменията в това, което ти правиш. Той е ролеви модел и учител.

Консултантът обикновено съветва и дава решенията. Той е специалист и има отговорите.

Макар, че коучът може да е специалист в определени сфери, той не е там, за да ти предостави данни и консултация как да управляваш бизнеса си или колко често и с какво да се храниш, за да свалиш килограмите, които искаш. Той е твой стратегически партньор и мотиватор в постигането на твоите решения и предприемането на стъпки по твоя път.

Коучът може да изглежда и звучи като най-добър приятел, защото те окуражава и е напълно отдаден на постигането на целите ти, но не замества приятелите. Той ще изисква и ще те предизвиква, защото отношенията ви са ориентирани към целите и когато ти постигаш успех и той постига успех.

Какво е лайф коучинг?

Лайф коучингът е процес, който помага да тръгнеш от там, където си в момента в живота си и да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Хората, които наемат лайф коуч са хора, които искат промяна и повече в живота си, искат да имат, да бъдат или да правят това, което нямат, не са или не правят.

Коучът не дава съвети и рецепти, а работи с презумпцията, че експертът по отношение на твоя живот си ти. Коучът е професионален посредник в разговора ти с най-съкровеното ти аз. Коучът има въпросите. Ти имаш отговорите – за да намериш твоя път и твоята истина.

Ключови елементи на лайф коучинга или какво трябва да се знае преди да се встъпи в коучинг процеса:

  • Конфиденциалност.

Коучът има професионално и етично задължение да пази в пълна конфиденциалност разговорите си с клиента и това, което му е било разкрито и доверено по време на коучинг сесиите.

  • Равенство между коуч и клиент във взаимоотношенията

Клиентът не се третира като „болен“ или някой, който трябва да бъде спасяван. Клиентът е пълноценен и способен. Коучът и клиентът са равнопоставени.

  • Взаимен ангажимент

Коучът е 100% отдаден на клиента и очаква, вярва, иска най-доброто за него. Ангажиментът и отдадеността от страна на клиента е важен аспект за успеха в коучинг процеса.

  • Отговорност и отчетност

Отговорността за изборите, решенията, ангажираността и действията е на клиента.

Ролята на коуча не е да наказва или награждава клиента, а да е там, за да му даде обратна връзка и да го предизвика; да работи с него по отношение на онези навици и убеждения, които не му служат, както и да тържествува с него при всяка стъпка напред.

  • Фокус върху настоящето и бъдещето

Обръщането към миналото е полезно от гледна точка на това, което учим от него и разбирането, което получаваме за себе си. Коучингът се концентрира върху това къде е клиентът сега и какво е склонен да направи, за да стигне там, където иска да бъде в даден бъдещ момент. Фокусът е върху това, на което можем да влияем и променим, по-малко на миналото.

В коучинг сесията се поставя ударение на настоящето и бъдещето, и опциите, предизвикателствата и възможностите, които са там.

  • Ориентираност към действие

Много хора имат интелектуално разбиране за нещата в живота им. Но действието е това, което прави промяната. Ето защо, това, което отличава коучинга от другите подходи е активността. Ако ти си тук, а целта ти е там на хоризонта, за да стигнеш, трябва да правиш крачки към нея, защото „креативността в живота, както и в изкуството се основава на много на брой малки стъпки и малко на брой големи скока.“ [1]

[1] The Artist’s Way, Julia Cameron, Pan Books, 1993, pages 142 & 143

Автор: Елеонора Иванова
Директор Членство – София КСГ