Размисли и Коучинг

Written by on 21.03.2018

Някога замисляли ли сте се какво е да имате партньор до вас, който да ви подкрепя във вашето развитие, във вашето осъзнаване, в постигането на целите ви и всичко онова, за което си мечтаете, да докосва всички области от вашия живот, като взаимоотношения, към израстването ви, трансформацията ви или подкрепа за това как да създадем финансови и материални благополучия, по какъв начин да се погрижим за здравето си, да се развиваме интелектуално, да създаваме емоционален баланс в живота си, да изразяваме творческото си начало и духовното си развитие? Да докосва всички аспекти от вашия живот.

Според мен много практики теории, тренинги и семинари ни учат на методи, които са насочени  към егото и са начини, които използват водещите, но дали те помагат на нас и дали това е нашият начин. Те развиват интелекта и съзнанието, но ако развиваме единствено тази част от себе си и не по нашия начин, то тогава нашите избори и представа за този свят са ограничени. Сигурно сте чували израза “Разумът ни е прекрасен слуга, обаче е лош господар”. Разумът не е способен да види цялата картина и цялото разнообразие на този свят. Разумът използва убежденията и не ни позволява да  погледнем на света през така наречен филтър. И този филтър пропуска единствено онова, в което вярваме, онова което смятаме за правилно, а дали е правилно за нас или сме го чули и научили от другаде? Понякога игнорираме други възможности и друга информация , която ни предоставя света, защото следваме практиките и теориите на другите.

Какво ли ще е ако имате партньор до вас, който да ви помогне да се обърнете към себе си, към истинското ви аз, събуждайки вашата мъдрост. Когато се обърнем към себе си, ние обединяваме нашите емоции, нашето съзнание, нашето физическо и духовно начало и се появява тази хармония, този унисон в нас, ставаме като диригент, който създава прекрасна музика в живота си. Или като художник ние рисуваме живота си и след това ни се струва, че картината е завършена, но не е така, нещо не е така, нещо липсва.

Понякога имаме такова усещане, уж всичко ни е наред в живота, но нещо ни липсва, има място за повече, може би мога повече, бих могла да създам още повече любов и хармония в моите взаймоотношения. Мога повече да споделям любовта си с партньора, с моите родители и с децата си. Може да сте забелязали, че не достатъчно време прекарвате с детето си. Това е вътрешно усещане. Аз мога повече и съм достоен. Връщайки се с примера с картината, като художник ние поглеждаме, към този шедьовър и слагаме още цветове и нашата картина става още по-красива.

Същността на коучинга не е в това да коригираме някого или да го накара на направи нещо по-друг начин. Всичко в нас е съвършенно и всичко ни е наред. От време на време егото ни казва: нещо не ти е както трябва; не си харчиш разумно парите; не възпитаваш децата си правилно; винаги има място за повече и онова, на което се учим ние е да поемаме отговорност за онова което се случва в нашия живот, взаимоотношения, финансово благополучие в здравето ни, нашите емоции нашето време, кариерно и лично израстване, духовното развитие, нашите постъпки, нашето поведение и докато осъзнаваме тази отговорност и имаме готовност да я приемем, ставаме майстор и господар на живота си, като ефективен мениджър управляваме живота си, признавайки какво работи и какво не.

Разширявайки зоната си на конфорт, упражнявайки се в някакви нови методи и в нови начини, колкото и да сме успешни в живота си, колкото и щедро да споделяме своята любов и своята грижа, винаги има място за повече и ние се учим да откриваме нови хоризонти, прислушвайки се във вътрешната си мъдрост, не нечия друга, а своята си мъдрост, правим избор вървейки към целите си, към нашите мечти и желания, по нашият си начин. Когато този избор правим със своята си мъдрост, никога няма да сме разочаровани.

Случвало ли ви се е да си поставите някаква цел и след, като я постигнете да си  кажете – за какво ми беше необходимо всичко това, когато правим избора от себе си, а не следвайки  нечий стъпки, нашите цели са  в съгласие с истинското ни аз и всеки ден се намираме в хармония със себе си и с околните и с околния свят?

Това за мен е коучингът – танц между двама, има водещ и воден. Водещият задава въпрос към вътрешността на водения, а воденият решава дали да се впусне в своя си танц и дали да го изтанцува.

Автор: Десислава Младенова
Директор Гости – София КСГ