Анелия Стоилова, гост-автор в Списание VIP, за ползите от коучинга

Written by on 27.04.2018

Какво представлява и какви са ползите от коучинга

Буквалният превод на коучинг, от английски, е „да тренирам“, „да обучавам“, а на коуч – треньор, инструктор. На български език е прието да се използва английската дума. И ако едни се дразнят от използването на чуждици, то при други провокира въпросите: Какво е коучинг? и Какво прави коучът? Основната причина да се взаимстват английските думи е, че дословният превод не може да обхване всички аспекти на това какво може да се постигне с коучинг и какво може да направи коучът за клиента си.

Какви са ползите от коучинга

Същината на коучинга е, че чрез него се отключва потенциала на хората, за да се максимизира тяхната успеваемост. Основната част от коучинга е да помогне на хората да се научат да потушават вътрешния си глас и да позволят на инстинктите, интуицията или подсъзнанието си да заработи. В самата си същност коучингът е начин за достигане на себе актуализация, т.е. когато не само сме опознали себе си, но и се чувстваме спокойни и приемащи личността, която сме открили. Преминавайки през коучинг процеса преоценяваме кои всъщност сме, кои са приоритетите ни и вземаме съзнателно решение относно бъдещето, което искаме и можем да създадем.

Освен на спортните си корени, коучингът разчита и на психологически похвати. И ако в класическата психология, човекът се разглежда като празен съд, в който трябва и може да се излива всичко (познания, ценности, маниери и др.), то според теориите на коучинга, хората могат да бъдат сравнени на жълъди, всеки от който има възможностите и потенциала да стане мощен и впечатляващ дъб. И този жълъд има единствено нужда от окуражаване и подкрепа по пътя към светлина, към която се стреми. И този жълъд има всичките умения и величие, за да го направи.

Цялата статия можете да прочетете ТУК

www.spisanievip.com – Винаги иновативни и позитивни