Отвореното ухо е отворено сърце

Written by on 20.06.2018

Максималната съзнателна центрираност в “Сега” момента, отличната интензивна концентрация на вниманието, отключва естествената ни позабравена способност да слушаме не просто факти, информация… а да чуваме Смисъла в/отвъд думите и извън формулирането на отговори.

Това тотално отдадено внимание е най-плодородната почва за Доверието и Уважението, които спомагат още по-голямото разтваряне на цветето на същността на събеседника… долавянето на аромата… извличането на есенцията-ценностите… Ценностите създават ценности… То е като покана за танц…

Чрез познаването на собствената си същност и автентичността си, един Коуч позволява светлината на прожектора да се движи и фокусира върху събеседника… да улавя израза , изказа, тона, емоцията, енергията, казаното и неказаното.

Взаимното уважение между Коуч и Събеседник е двупосочно, а търсенето на решения е ‘в партньорство с и от сърце’. Истинското слушане е Любов в действие.

Точно както в танца… взаимното уважение в отвореното пространство на двойката, яснотата и изчистеността на движенията, емпатичността-съзвучие в чуването на ритъм/мелодия/глас, динамиката на танцовия разговор с паузите-тишина и поддръжките-обобщения… финия баланс на всичко това… очарова с лекотата на комуникацията и финеса – магията на постиженията. Точно като в танца, партньорът Коуч, те подготвя деликатно или закачливо при смяна на посоката… Точно като в танца те повдига смело да погледнеш голямата картина, завърта те да усетиш свободата и вятъра в косите си или обръща в различни посоки, за да смениш няколко цветни гледни точки…

Веднъж усетена от събеседника, тази свобода да бъде самия себе си… да вдъхне аромата на своята палитра цветност… да разпознае силните си страни и да разгърне талантите си…. да открие разковничето на вдъхновението,… начините, по които да се себеизрази и реализира този прекрасен свой потенциал… Веднъж усетена, тази благотворност на пълно приемане и безрезервна подкрепа в партньорството в един Коучинг-танц- променя драстично целия негов свят.

Всеки добавен цветен щрих съзнателна уникалност към себеизразяването, оцветява целия свят на събеседника и го изпълва с мечти, желания и възможности. Той разкрива собственото си място в един Нов Свят, където е Удовлетворен, Щастлив, Силен, Успешен… Активен Свят-Приключение, където въпросите са Какво, Къде, Как, С Кого?!

Всеки от нас е творец на собствения си живот и в него, единствено в него, се намират всички ключета-отговори, а вратата се отваря отвътре.

Автор: Станка Айдего – Вицепрезидент – София КСГ
https://www.linkedin.com/in/stanka-aidego-860b4241/