Кристина Петкова

Вицепрезидент

Кристина Петкова помага на кариерно насочени професионалисти, предприемачи, фрийленсъри и мениджъри да се свържат отново с автентичната си същност и да достигнат най-високия си потенциал, като живеят според истинските си ценности, желания и таланти. Тя е трансформационен и лайф коуч, специализирал в преформулиране на ограничаващи вярвания. В работата си тя съчетава методи на коучинг, емоционален мениджмънт и водене на дневник. Тя използва водени визуализации и релаксации за саморефлексия и повторно свързване с истинската си същност. Тя помага на хората да намерят собствената си цел и своя личен най-вълнуващ житейски път.

Кристина помага на хората да се научат как да различават истинските си желания и страсти от тези, които не им принадлежат. Тя също така ги подкрепя да научат, че любовта към себе си и самочувствието са основите, които могат да подкрепят тяхното физическо, психологическо и духовно израстване. Важността на поддържането на връзката ум-тяло-душа е един от ключовете за чувството за завършеност. Развива се като професионалист, като участва в различни обучителни курсове и семинари, включително и на международно ниво. Тя непрекъснато разширява знанията си, за да бъде по-полезна на себе си и на хората, на които помага. Кристина е сертифициран НЛП Мастър Практик от НЛП Обществото на д-р Ричард Бандлър и дипломиран Life Coach от Noble Manhattan Coaching и скоро ще притежава докторска степен.

Можете да се свържете с нея:

Е- поща: petkova.h.kristina@gmail.com
Тел.: +359 885 061532
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristina-petkova