Младен Дрянков

Директор Събития

Младен Дрянков е отворен към опита и ориентиран към постиженията професионалист, който обича да се предизвиква и излиза извън зоната си на комфорт. С 20+ години опит в ИТ индустрията и експертиза в Кибер Сигурността.

Последните 10 години има интерес към психологията, което му дава възможност да развие знания и умения в областта на емоционалната интелигентност, управление на стреса и лидерство. Има сертификати от Paul Ekman за разпознаване на микро и макро емоции на лицето, диплома за “Анализ на поведението” от EIA, както и магистърска степен по “Трудова и организационна Психология” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Основен фокус като дейност и тренинги:

  • Информационна сигурност
  • Вътрешни заплахи
  • Развитие на екипи
  • Лидерство
  • Стрес
  • Емоционална интелигентност
  • Интервюиране и анализ на достоверността

Контакти:

email: mladen@flexiblebit.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mdryankov/

website: https://flexiblebit.com/